Organizing Committee

 International Organizing Committee

 Organizing Committee Chairmen:
       
Huajun Tang (CAAS)   Barbara Barratt (IOBC) 

 Vice Chairmen:
 Dewen Qiu, Jianqing Ding (IOBC)

 Members:

Bill Palmer (IOBC) Desneux Nicolas
Dhileepan Kunjithapatham Eilenberg Jorgen
Goolsby John Grewal Parwinder
Josep Jaques Miret(IOBC) Matthew Thomas
McEvoy Peter Mills Nicholas
Nechols Jim Nicot Philippe
Rene Noel Poligui Ronny Groentman (IOBC)
Schaffner Urs Shapiro Ilan David
Sheppard Andy Zachariades Costas
Zhou Xueping Zhang Feng (CABI) Gao Yulin (IOBC)
Zhang Huijie Chen Wanquan Chen Julian
Guo Xiaojun Jiang Xiliang Li Chengyun
Li Shidong Xu Xuenong Wang Qi
Zang Liansheng Zhang Fan Zhang Kecheng
Zhang Zehua Li Hongmei (CABI)  

 

 Date
      May 14th to 16th , 2018
 Venue
    Beijing Friendship Hotel
      Chinese Academy of  
      Agricultural         Sciences
 Quick Link
 



 
 Contact Us
Dewen Qiu
icbc2018@caas.cn
Tel: +86 13520642805
 
Yulin Gao
icbc2018@caas.cn
Tel: +86 13552643313

 




名词解释 |投诉建议 |隐私声明 | 联系我们
© Copyright 2012 canevent.com, inc. All rights reserved.