Scientific Committee

International Scientific Committee

Academic committee chairs:
 
Chairs:Kongming Wu (CAAS)   George Heimpel (IOBC)

Vice chairs:
Youyong Zhu, Jianping Chen, Ulrich Kuhlmann (CABI)
 
Members:

1. Conference advisory committee
counselor:Li Liying , Mei Ruhong , Pang Yi , Shen Yanchu , Tang Wenhua , Wang Jinsheng , Wang Ren , Yang Huaiwen , Yan Yuhua , Yu Ziniu , Zhang Zhili  .
 
2. Organizing committee
Chairman:Barbara Barratt(IOBC),Tang Huajun.
Vice-chairman:Ding Jinaqing(IOBC), Qiu Dewen. 
Committee member:Chen Julian , Chen Wanquan , Gao Yulin(IOBC), Guo Xiaojun , Jiang Xiliang , Li Chengyun , Li Shidong , Mary Gardiner(IOBC), Nicholas, Mills(UC Berkeley USA), Nico Desneux(INRA,France), RonnyGrorntman(IOBC), Wang Qi , Xu Xuenong, Yelitza Colmenarez(IOBC), Zang Liansheng , Zhang Fan , Zhang Feng (CABI), Zhang kecheng. Zhang Huijie , Zhang Zhehua , Zhou Xueping.
 
3. Conference Academic Advisory Committee
Chairman:George E. Heimpel(IOBC), Wu Kongming. 
Vice-chairman:Chen Jianping , Ulrich  Kuhlmann(CABI), Zhu Youyong.
Committee member:Ann Hajek (Cornell University, USA), Barbara Barratt(IOBC), Chen Hongyin , Chen Jie , Chen Xuexin. David Shapiro Islan(USA), DingJianqing(IOBC), GaoYulin(IOBC), Ge Feng,
Han Richou , Jacques Brodeur (Univ of Montreal, Canada) , Jenny Cory(Simon Fraser University, Canada) , Jacques Brodeur (Univ of Montreal, Canada), Kris Wyckhuys , Iiu Qiyong , Liu Tongxian , Liu Xinzhong , Ma Chunshen , MaPing , Mark Hoddle(UC Riverside, USA), Matthew Cock(CABI),
Parwinder Grewal(USA), Peter Mason (Ag Canada, etc), Phillipe Nicot (IOBC)  QiuDewen , Vanda H. P . Bueno(IOBC), Shi Wangpeng. Wang Fanhao , Wang Qi , Wang Zhongkang , Xu Xuenong. Yang Qian , Yang Zhongqi, Yang Ziwen , Zhang Fan , Zhang Jie , Zhang Keqin, Zhang Liqun , Zhang Lisheng , Zhang Iong , Zhang Xing , Zhang Yanxuan, Zhao Tongyan , Zheng Ii.
 
4. Meeting working group
Group leader:Qiu DeWen
Group members:Chen Julian, Chen Xiaoyu ,
Ding Janqing,
(IOBC), Fan Liqiang, Gao Yulin(IOBC), Ge Beibo  Jiang Xiliang, Josep Jacas Miret(IOBC), Li Hongmei , Li shu, Liu Chenxi , Liu Huisheng , Liu Wanxue , Li Yan, Lv Jiale , Wang Lixia , Wang Shihao , Wang Su , Wen Liping , Wu Shengyong , Yang Xiufen , Ye Ximeng Zhang Lisheng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Date
      May 14th to 16th , 2018
 Venue
    Beijing Friendship Hotel
      Chinese Academy of  
      Agricultural         Sciences
 Quick Link
 
 

 
 
 Contact Us
Dewen Qiu
lcbc2018@cass.cn
Tel: +86 13520642805
 
Yulin Gao
lcbc2018@cass.cn
Tel: +86 13552643313

 
名词解释 |投诉建议 |隐私声明 | 联系我们
© Copyright 2012 canevent.com, inc. All rights reserved.